Lantaldea

Monitoreek gauzatzen dituzte ideia hauek. Berauek bermatzen dute hezkuntza lana, hau da, berauek dira eskaut metodoa martxan jartzeaz arduratzen direnak. Metodo hau, era bateko eta besteko metodologiei eta esparru sinbolikoei esker, ikasleengana iristen da. Ez da beharrezkoa dena jakitea edo ikasketa zailak izatea, liluratzeko, jolasteko, antzemateko, hunkitzeko edo borrokatzeko gauza izatea baizik. Laburbilduz, ikasleekin bizi izateko gauza izatea.

EE idearioa, A13

Eskubeltz Eskaut Taldeak monitoreen talde boluntarioa eta gaztea du, eta monitore horiek hezkuntza-arloan dihardute lanean astialdian. Horiek guztiek ezaugarri bera dute lan egiterakoan: gizartearekiko konpromisoa, ilusioa, gogoa eta zerbitzua.

Hala ere, egoki funtzionatzeko, lan teknikoagoa behar da eta, hori dela eta, monitore askok karguak dituzte edo batzordeetan daude. Taldean, bi kargu-mota ditugu. Kargu ideologikoak hiru dira (prestakuntza-arduraduna, gizarte-arduraduna eta fede-arduraduna), eta horiek, koordinatzailearekin eta aholkulariarekin batera, animazio-taldea sortuko lukete; talde horren zeregina da taldearen esentzia eta gure balioak babestea. Kargu teknikoak zehatzagoak dira eta gai-arloka banatzen dira.

María Roggero
Monitora de Oinarinak
Coordinadora Encargada de Asabak
maria.eskubeltz@gmail.com
Gonzalo Loza
Monitor de Koskorrak 3
Encargado de Formación Encargado de Comunicación
gonzalo.eskubeltz@gmail.com
Iranzu Sedano
Monitora de Azkarrak
Encargada de Sociedad
iranzu.eskubeltz@gmail.com
Paul Pérez
Monitor de Oinarinak
Encargado de Fe Encargado de Gurasoak
paul.p.eskubeltz@gmail.com
Nerea Sánchez
Monitora de Kaskondoak
Tesorera
nerea.s.eskubeltz@gmail.com
Peio Simón
Monitor de Koskorrak 2
peio.eskubeltz@gmail.com
Adrián Fuente
Monitor de Trebeak
adrian.eskubeltz@gmail.com
Joseba Garcés
Monitor de Koskorrak 2
joseba.eskubeltz@gmail.com
Joseba Cordero
Monitor de Kaskondoak
Encargado de material
cordero.eskubeltz@gmail.com
Leire Garcés
Monitora de Kaskondoak
Secretaria
leire.eskubeltz@gmail.com
Ainara Romero
Monitora de Koskorrak 3
ainara.eskubeltz@gmail.com
Garazi Urrosolo
Monitora de Koskorrak 3
Encargada de material
garazi.eskubeltz@gmail.com
Koldo Urrosolo
Monitor de Kaskondoak
Javier Garai
Consiliario
javi.eskubeltz@gmail.com
Oiane Núñez
Monitora de apoyo
oiane.eskubeltz@gmail.com

Esta entrada también está disponible en: Gaztelania